شهیدان زاهدی

منو

فعالیت ها

از دهه نود تلاش هایی برای تولید کتابی برای خانواده شهیدان زاهدی شروع شد. اما از سال 1402 قرارداد جدیدی…
حساب شهدا هزینه برای کارهای فرهنگی و نیز صدقه برای نیازمندان در زمان اخیر کمتر شده است که طبیعی است…