شهیدان زاهدی

منو

شهید علی اکبر زاهدی مصداق حقیقی آتش به اختیار

قبل از انقلاب مشغول به برگزاری جلسات سخنرانی و دعا بوده و با داغ شدن فعالیت های انقلابی در کاشان ، به قم می رود و با پیدا کردن رابط هایی اعلامیه ها و بیانیه های امام خمینی را به کاشان می آورد و پخش می کند. در جریان تظاهرات ها در کاشان نیز عضو انتظامات می باشد.

با شروع انقلاب ، با ساخت یک تفنگ چوبی ، شب ها به پاسبانی از محله و خیابان نزدیک خانه اشان مشغول می شود.

بدلیل ضعف فکری و فرهنگی مردم ، شروع به جمع آوری فیلم و کلیپ های انقلابی کرده و در مسجد محل و حتی روستاها با یک دستگاه آپارات کوچک ، فیلم ها و کلیپ های تظاهارت ها و اتفاقات انقلاب و …. را نمایش می دهد اما متاسفانه با  برخورد سخت مذهبیون متعصب روبرو می شود و بعدها نیز طی اتفاقاتی عکسها و فیلم های ایشان بعضا نابود می شود.

با  فرمان امام مبنی بر جهاد سازندگی ، وارد جهاد می شود و به مناطق محروم سرکشی می کند و اغلب در اکثر موارد بخش های فرهنگی و فکری را دنبال می کند.

با فرمان امام در مورد نهضت سوادآموزی ، خود افراد باسواد مختلف را جمع کرده و برای مردم محله و شهر کاشان  کلاس های سواد آموزی برگذار می کند. بعد از آن احکام جداگانه برای مسئولیت سوادآموزی دریافت می کند.

به دلیل اختلاف با مسئول آموزش و پرورش وقت کاشان بخاطر عضویت در حزب جمهوری اسلامی ، به توصیه شهید باهنر از سوادآموزی کناره می گیرد. با فرمان امام برای تشکیل بسیج وارد سپاه می شود اما سپاه وقت کاشان هم بدلایل واهی او را قبول نمی کنند.

به صورت خودجوش ، جمعی از طلاب مدرسه آیت الله یثربی و بچه های محله را جمع کرده و تشکیل یک بسیج محلی می دهد و خود مسئولیت آموزش آنها را بر عهده می گیرد. برای آموزش نظامی قوی تر بخاطر ارتباط با حزب جمهوری این گروه را به پادگان نظامی ونک تهران می برد و دوره فشرده نظامی در کوه دماوند را می گذرانند.

با شروع جنگ بهمراه تیم خود به مناطق جنگی می روند و در همان ماه های اول جنگ به شهادت می رسند.
حدود نیمی  از افراد آن گروه به شهادت می رسند.
همه این فعالیت های انقلابی از سال ۵۷ تا ۵۹ می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

شهید علی اکبر زاهدی بخاطر فعالیت های خودجوش خود به صورت غیرقانونی توسط سپاه وقت کاشان ( که در آن زمان بخاطر قضایای بنی صدر با آقای یثربی نیز اختلاف داشته اند ) بازداشت می شود و حتی برخورد فیزیکی انجام شده و سیلی میخورند و نیز بدلیل تشییع جنازه و تدفین شبانه ، در نماز جمعه ، توسط حضرت آیت الله یثربی شهید فاطمی کاشان نامیده می شوند.

دسته ها:   شهیدان زاهدی

نظرات اخیر