شهیدان زاهدی

منو

گزارش تصویری دعای ندبه – بر مزار شهدای گمنام فخره – یادبود شهید سید حسین رسولی منش

دعای ندبه به مناسبت شهادت شهید مفقودالجسد ، سید حسین رسولی منش بر مزار شهدای گمنام فخره

1-IMG_6462 1-IMG_6460 1-IMG_6453 1-IMG_6446 1-IMG_6426 1-IMG_6424 1-IMG_6419 1-IMG_6384 1-IMG_6390 1-IMG_6392 1-IMG_6394 1-IMG_6396 1-IMG_6399 1-IMG_6406 1-IMG_6413 1-IMG_6380 1-IMG_6378 1-IMG_6341 1-IMG_6348 1-IMG_6376 1-IMG_6333 1-IMG_6108 1-IMG_6374 1-IMG_6359 1-IMG_6099 1-IMG_6096 1-IMG_6353 1-IMG_6352 1-IMG_6095 1-IMG_6093 1-IMG_6349 0

 

دسته ها:   دعای ندبه, رسانه, عکس

نظرات اخیر