شهیدان زاهدی

نام : احمد زاهدی نام پدر : شهید حاج محمود زاهدی تاریخ تولد :  سه شنبه  ۱۳۴۶.۴.۱۳ ( برابر با ۲۵ ربیع الاول…