شهیدان زاهدی

منو

گزارش جلسه دعای ندبه مورخ 94/12/14

جلسه سالگرد ابوی شهیدان حسین و محسن قمری،مرحوم حاج علی قمری

قاری:آقای ارباب قاسمهاشمی زارعیان

قاریان دعا:آقایان حسن گلستانی،علیرضا باغشیخی،حجةالإسلام خانزاد،رضا روشن قیاس

سخنران:حجةالإسلام وحیدی

1-IMG_4653 1-IMG_4652 1-IMG_4649 1-IMG_4654 1-IMG_4639 1-IMG_4660 1-IMG_4684 1-IMG_4674 1-IMG_4673 1-IMG_4666 1-IMG_4664

 

دسته ها:   دعای ندبه

نظرات اخیر